21/06/10 12:19

Како поуспешно да се справите со стресот


Алатки и техники со кои ќе си го олесните вашиот секојдневен работен живот

Техники на позитивно мислење

Многу често нашите доживувања на стрес потекнуваат од нашата перцепција кон ситуацијата. Многу често таа перцепција е точна но во некои ситуации не е. Често сме непотребно груби кон самите себеси или инстинктивно донесуваме погрешни одлуки за мотивите на луѓето. Ова не доведува до надолна движечка спирала на негативно однесување која е многу тешко да се прекине.

Преку самосвесност, рационално размислување и позитивно мислење може да дојде до промена на негативните начини на размислување.


Вовед

Најчесто прифатена дефиниција за стрес е дека стресот потекнува кога личноста верува дека барањата ги надминуваат личните и социјалните ресурси кои индивидуата е во можност да ги мобилизира.

Кога луѓето се под стрес тие судат на два начина: Прво тие се чувствуваат преплашени од ситуацијата и второ тие веруваат дека нивните способности и ресурси не се доволни за да се соочат со стравот. Нивото на стрес зависи од тоа колку некој чувствува дека ќе биде оштетен во ситуацијата и колку нивните ресурси се пресретнуваат со барањата на ситуацијата.

Некои ситуации всушност можат да бидат опасни, можат да не загрозат, психички, социјално или во нашата кариера. Од овде, стресот и емоцијата се дел од нашиот ран систем за предупредување кој не предупредува да се заштитиме од овие ситуации.

Перцепцијата е клуч на ова затоа што ситуациите не се стресни по природа. Тоа е повеќе наша интерпретација на ситуацијата која го предизвикува нивото на стрес со кое се соочуваме.

Повеќе од очигледно, ние сме понекогаш во право во она што си го кажуваме на самите себеси.


Како и да е многу често ние сме премногу груби и неискрени со самите себе на начин на кој што никогаш не би биле со нашите пријатели или блиски соработници. Ова заедно со негативното мислење на другите може да предизвика интензивен стрес и тага и значително може да влијае на самодовербата.


Зголемување на свесноста

Вие мислите негативно кога се плашите од иднината, ја намалувате вашата вредност, се критикувате себеси за грешките, се двоумите за вашите способности или очекувате пораз. Негативното мислење ја намалува вашата самодоверба, ја повредува перформансата и ги парализира менталните вештини.

Всушност негативните мисли имаат тен¬денција да влијаат на нашата свесност, да направат штета и да се повлечат повторно без да биде забележана нивната важност. Кога едвај ќе забележиме дека биле присутни, не се соочуваме со нив соодветно и ретко знаеме дека се неточни и погрешни.

Зголемувањето на свесноста е процес со кој се набљудуваат вашите мисли и станувате свесни за тоа што поминува низ вашата глава. Еден начин да го остварите тоа е да го набљудувате текот на свесноста за кога размислувате за работите кои се трудите да ги достигнете а предизвикуваат стрес.

Не потиснувајте ниедна мисла. Наместо тоа пуштете ги да доаѓаат додека ги набљудувате и запишете ги на работниот лист така како што се појавуваат. Потоа пуштете ги да си одат.

Друг начин да ја зголемите свеста е да го лоцирате стресот во вашиот стрес дневник. Кога го анализирате вашиот стрес дневник на крајот на периодот треба да бидете во состојба да ги видите најчестите и најопасните мисли. Назначете го ова за приоритет користејќи ги подолу наведените техники.

Еве неколку типични негативни мисли кои можете да ги доживеете кога се подготвувате за вашиот следен разговор со клиентот:

Страв за квалитетот на вашата перформанса или за проблемите кои што можат да се појават.

Грижа за публиката (посебно важните луѓе како вашиот шеф или колеги) или како клиентите ќе реагираат на вас.

Потсетување на негативните последици на сиромашна перформанса, самокритика за се што е помалку од перфектно.

Зголемувањето на свесноста е првиот чекор во процесот на менаџирањето на негативните мисли, бидејќи неможете да ги менаџирате мислите за кои не сте свесни.


Рационално мислење

Следен чекор во соочувањето со вашите негативни мисли е да ги предизвикате сите оние мисли кои што сте ги идентификувале користејќи ја техниката зголемување на свесноста. Погледнете ја секоја мисла што сте ја запишувале и предизвикајте ја рационално. Прашајте се себеси дали мислата е разумна. Кои докази ги имате за и против мислата? Дали вашите колеги и ментори се согласуваат и не се согласуваат со истото?

Гледајќи ги примерите, може да ги предизвикате негативните мисли на следниот начин:

Чувство на неадекватност. Дали се истрениравте себеси така како што е потребно? Дали имате искуство или извори за да одговорите на секое барање кое може да искрсне? Дали планиравте, се припремивте и проучивте доволно? Ако го направивте сето ова сте направиле доволно за да имате доволна перформанса.

Грижа за перформансата: Ако во вашето искуство сте направиле разговори што се помалку од перфектни, тогаш потсетете се себеси дека преку искуството се идентификуваат областите кои треба да се подобрат и проблемите кои можат да настанат, па тие можат да бидат издвоени пред наредната перформанса.

Проблеми кои се надвор од ваша контрола: Дали ги идентификувавте ризиците од случувањето, и дали презедовте чекори за да ги намалите можностите за нивно случување или нивното влијание доколку се случат? Што ќе правите доколку нешто се случи? Што би сакале другите да направат?

Не генерализирајте еден единствен инцидент. И доколку направите грешка во работата тоа не значи дека сте лоши во работата.

Грижа за реакциите на другите луѓе: Доколку сте направиле добра подготовка, доколку направите најдобро што можете, тогаш би требало да бидете задоволни. Доколку го спроведете разговорот, квалитетно и временски толку колку што реално сте во можност тогаш луѓето кои се фер ќе дадат позитивен фидбек. Доколку луѓето не се фер, најдоброто што можете да го направите е да ги игнорирате нивните коментари и да застанете цврсто над нив.

Потсетување 1:

Слично, бидете сигурни дека добро сте погледнале кон инцидентите кои што ги дефинирате како стресни. Не значи дека новиот систем или новите обврски коишто ги доживувате стресно во моментот, ќе бидат секогаш или повторно стресни во иднина.

Напишете ги вашите рационални одговори за секоја негативна мисла во работниот лист за рационално мислење.


Потсетување 2:

Ако ви е тешко да ги погледнете вашите негативни мисли директно замислете дека сте најдобар другар или почитуван тренер или ментор. Погледнете ја листата на негативни мисли и замислете дека тие се напишани од некој на којшто треба да му дадете совет па размислете како ќе ги предизвикате овие мисли.

Кога ги предизвикувате разционално негативните мисли, треба да бидете во можност накратко да потврдите дали тие се погрешни или постои некоја замена за нив. Кога постои замена превземете соодветна акција. Како и да е осигурајте се дека вашите негативни мисли имаат директно влијание врз постигнувањето на вашите цели и не се само рефлексија на недостатокот на искуство низ која секој мора да пројде низ некоја фаза.Позитивно мислење и откривање на избори

До сега веќе би требало да се чувствувате повеќе позитивни. Некои ваши негативни мисли веќе се отстранети со планирањето на вашата подготовка и дополнување.

Конечниот чекор е да подготвите рационални, позитивни мисли и афирмација која ќе се соочи со било што негативно што останало. Ќе биде корисно доколку погледнете на ситуацијата и забележите дали постојат некои корисни можности кои ви се понудени.

Предупредување:

Вашите афирмации ќе станат посилни ако се детални и изразени во сегашно време со силна емоционална содржина.

Продолжувајќи ги претходните примери, позитивни афирмации би можеле да бидат: проблеми во текот на вежбањето: јас научив преку моите грешки, ова ме доведува до позиција кај што можам да дојдам до одлична перформанса. Јас ќе изгледам добро и ќе уживам во случувањата.

Грижа за изведбата: Јас се подготвив добро за мојата работа и разгледав се дел по дел. Јас сум во добра позиција да имам одлична перформанса.

Проблеми надвор од вашата контрола: Јас размислив за се што реално може да искрсне и испланирав како можам да се справам со се добро. Јас сум во добра позиција да реагирам флексибилно на случувањата.

Грижа за реакциите на другите луѓе: Луѓето кои се фер ќе реагираат добро на добра перформанса. Јас ќе се справам со секоја критика на зрел и професионален начин.

Вие ќе се здобиете со нови вештини, ќе бидете перцепирани како некој кој може да се справи со тешки предизвици и ќе си отворите нови можности за кариера.

 

Бидете сигурни дека идентификувањето на тие можности и фокус на истите е дел од вашето позитивно мислење.

Доколку можете запишете ги овие афирмации во вашиот работен лист за да можете да ги користите кога ќе ви притребаат.

Покрај корисните афирмации, преку позитивно мислење ќе ги видите можностите кои што ви ги нуди ситуацијата. Во претходните примери успешното надминување на ситуациите предизвикани од негативното мислење ќе отвори нови можности.

Предупредување:

Во минатото луѓето безусловно веруваа во позитивното мислење како да е решение за сè. Позитивното мислење треба да биде користено со нормален разум. Прво одлучете кои цели реално можете да ги достигнете со напорна работа а потоа користете позитивно мислење за да ги поткрепите.


Благица Ризоска

М-р Психологија и советување

Подготвено од: http://www.globalhr.mk/

  

     
Најави се
Е-маил:
Лозинка:
Заборавена Лозинка?
Најнови вести
okno.mk
Добри совети